Anasayfa   

İletişim

vergisozluk.com

MEVLÜT FİKİRLİ

   
   

   

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir / Bağımsız Denetçi

   
           
 

A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z

 

 

                                                                                                                                                                   

 

GERİ KAZANIM KATKI PAYI

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TEVKİFAT

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi

ELEKTRONİK TEBLİĞAT

B FORMLARI

 

 

 Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07-Nisan- 2021
 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3755) 01-Nisan- 2021
 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527) 24- Mart- 2021
 7297 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 20- Mart- 2021
  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35) 16- Şubat- 2021
 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526) 09- Şubat- 2021
 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 525) 09- Şubat- 2021
 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 34) 05- Şubat- 2021
 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarına İlişkin 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3491) 04- Şubat- 2021
 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (9) Numaralı Bendi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (i) Bendi Kapsamında Gider ve Maliyet Unsurları Toplamının İndirimi Kabul Edilmeyecek Kısmının Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3490) 04- Şubat- 2021
  7263 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 03- Şubat- 2021
 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3470) 30- Ocak- 2021
  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 523) 25- Ocak- 2021
  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 524) 25- Ocak- 2021
  Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği 15- Ocak- 2021
 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3344) 30- Aralık- 2020
  Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 30- Aralık- 2020
 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 522) 29 - Aralık- 2020
 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 313) 29 - Aralık- 2020
 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 87) 29 - Aralık- 2020
 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 86) 29 - Aralık- 2020
 Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78) 29 - Aralık- 2020     
 

PRATİK BİLGİLER

Güncel KDV Oranları
Faydalı Ömre Göre Amortisman
Gümrük Tarife Cetveli
Maktu Had ve Tutarlar
Vergi Takvimi
Muktezalar
 

SMMM Ücret Tarifesi

 

 
 
 

 

 K.İhsaniyeMah.Hazım Uluşahin İş Merkezi B Blok Kat:4/410 Selçuklu/KONYA

Tüm Hakları Saklıdır

bilgi@vergisozluk.com
Yasal uyarı