Anasayfa   

İletişim

vergisozluk.com

MEVLÜT FİKİRLİ

   
   

   

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir / Bağımsız Denetçi

   
           
 

A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z

 

 

Ba-Bs Formu

BAĞIŞ VE YARDIMLAR

     - Bağış ve Yardımlarda Esaslar

     - Bağış ve Yardımlar (Gelir Vergisi Kanuna’na Göre)

     - Bağış ve Yardımlarda Katma Değer Vergisi

     -Bağış ve Yardımlar (Kurumlar Vergisi Kanunu'na Göre)

     - Bağış ve Yardımlar (Gıda Bankacılığı Kapsamında) 

Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinde KDV

Bandrol ücretinde esas alınacak matrah(TRT Gelirleri Kanununun 4. maddesi hükmü gereğince)

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Kapsamına Giren İşlemler

Banka, Banker ve Sigorta Şirketlerinin Gider Vergisine Ait Kayıtları

Bankalara Gayrimenkul ve iştirak Kazançlarının Tesliminde KDV

Bankalara, Finansal Kiralama ya da Finansman Şİrketlerine ve TMSF ye Satışlardan Doğan Kazançlarda İstisna

Bankaların Aktifinde Kayıtlı Gayrimenkuller ve İştirak Hisseleri Satışında İstisna

BASİT USULDE VERGİLENDİRME

      -Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti

      - Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş

      -Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler Tarafından Yapılan Teslim ve Hizmetlerde KDV

      -Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması

     - 95/6490Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulanmasına İlişkin

     - Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defterlerinin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Tarafından Tutulması Karşılığından Alınan Ücretlerde KDV

Baskı ve Basım Hizmetlerinde KDV

Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Tesliminde KDV İstisnası

Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılacak Araç Teslimlerinde İstisna

Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması

Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması (Yurt Dışından) (Geçici Madde 85)

Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması (GV Geçici Madde 93)

Bavul Ticareti (Özel Fatura ile Yapılan)

Belediye ve İl Özel İdarelerinin 27/1/2017 Tarihinden Önce Yaptıkları Taşınmaz Satışları

Bedelsiz Eğitim ve Öğretim Hizmetleri

Bedelsiz Teslim ve Hizmetlerde KDV İstisnası

Bedelsiz İhracat Tecil-Terkin Uygulaması

Belgesiz Mal Bulundurulduğu Tespiti Halinde

Belge Düzeni (Kapıdan veya Mesafeli Sözleşmelerde Düzenlemelerde Yapılan Satışlarda İade İşlemlerinde)

Belge Düzeni (Otomatik Satış Makineleri ile Yapılan)

Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetinde Bulunan Kurum ve Kuruluşlarda Muafiyet

Bina ve arazi değişiklikleri

Binaların (Konut ve İşyeri Olarak İnşa Edilen) İlk Tesliminde KDV İstisnası

Binek Otomobillerde KDV

Binek Otomobillerde Gider Kısıtlması

Bireysel Emeklilik Sistemi ve Diğer Sahış Sigorta Sistemine İşverenler Tarafından Ücretliler Adına Ödenen Katkı Paylarının Ticari Kazançtan İndirimi 

Bireysel Emeklilik Sistemi ve Diğer Sahış Sigorta Sistemine Ödenen Primlerin Beyan Edilen Kazançtan İndirimi

Bireysel Emeklilik Sistemi ve Diğer Şahıs Sigortalarına Ödenen Katkı Payı ve Primlerin Ücret Matrahın Tespitinde İndirimi

Bireysel Emeklilik Sistemi ve Diğer Şahıs Sigortalarından Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemine Taşınmaz ve İştirak Hissesi Devrinde KDV

Bireysel Katılım Yatırımcılarında Gelir Vergisi

6327 Sayılı Kanun- Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şahıs Sigortalarına Ödenen Katkı Payı ve Primlerinin Vergi Matrahının Tespitinde İndirimi ve Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

Bireysel Emeklilik Sistemine Yapılan Aktarınlar ve Tevkifat Uygulaması

Birleşme

Birleşme (KOBİ'lerde)

Birleşme ve Devir Halleri(Serbest Bölgelerde)

Borçlar Kanunu

Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

Boru Hattı İle Yapılan Yabancı Ham Petrol,Gaz ve Bunların Ürünlerinin Taşınması Hizmetlerinde KDV

Bölgesel Yönetim Merkezleri

Bölünme

Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme

BSMV Yönünden Vergilendirme ( Türev Ürünlerine İlişkin İşlemler İle Diğer Bazı Sermaye Piyasası İşlemlerinde)

 

 

         

 K.İhsaniyeMah.Hazım Uluşahin İş Merkezi B Blok Kat:4/410 Selçuklu/KONYA

Tüm Hakları Saklıdır

bilgi@vergisozluk.com
Yasal uyarı