Anasayfa   

İletişim

vergisozluk.com

MEVLÜT FİKİRLİ

   
   

   

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir / Bağımsız Denetçi

   
           
 

A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z

 
 

Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimi

Damga Vergisi

Defter Beyan Sistemi

DAR MÜKELLEFİYET

        - Dar Mükellefiyet
        - Dar Mükellefiyet Esasında Gelir Vergisi
        - Dar Mükellefiyet Esasında Kurum Kazancı
        -Dar Mükellefiyete Tabi İşverenlerce Hizmet Erbabına Döviz Olarak Ödenen Ücretler
        -Dar Mükellefiyette Muhtasar beyanname
        -Dar Mükellefiyet Kurum Kazancında Vergilendirme ve Beyan Esası
        -Dar Mükellefiyette Özel Beyan Zamanı Tayin Olunan Gelirler
        -Dar Mükellef (Kanuni ve İş Merkezi Kanada'da olup Uluslararası Hava Yolu Taşımacılığı Yapan Dar Mükellef Kurumların Türkiye'de Elde Ettikleri Kazançların Vergilendirme Esasları)

DEFTER TUTMA

        - Defter Tutma
        - Defter tutma bakımından tüccarlar
        - Tutulacak Defterler
        - Defterleri Türkçe tutma ve Türk Parası kullanma zorunluluğu
        - Defterlerin tasdiki

DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI

        - Değer Artış Kazançları
        - Değer Artış Kazançlarının Vergilendirilmesi
        - Değer Artış Kazançları(Vergilendirilmeyecek)

Değerleme

Değerli Konut Vergisi

Dernek ve Vakıflarca Elde Edilen Gelirlerde Muafiyet

DEVİR

        - Devir
        - Devir ve Nev'İ Değişikliklerinde  Vergilendirme(Gelir Vergisi Kanunu'na Göre)
        - Devir ve Birleşme Hallerinde Vergilendirme(Kurumlar Vergisi Kanunu'na Göre)
        - Devir-Bölünme ve Nev’i Değişikliklerinde  KDV

Devlet Tahvil Ve Hazine Bonolarından(26.07.2001-31.12.2005 Arasında İhraç Edilen)  Elde Edilen Gelirler

Devlet Tahvillerinin Elde Tutulması ve Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançların Geçici 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 67 nci Maddesi Kapsamında Vergilendirilmesi

Devlet Tahvillerinde(TÜFE' ye Endeksli )Vergileme

Diğer  Ücretler Üzerinden Tahakkuk Eden Vergilerde Ödeme

Diğer Ücret Kapsamında Vergilendirilen Hizmet Erbabı Muhtasar Beyannameye Tabi İşverenler Nezdinde Çalışmaya Başlaması

Diğer Ücret(Vergilendirme Dönemi İçinde İşe Başlayan Diğer Ücret Sahiplerinin Vergi Matrahı ve Vergileri)

Dijital Hizmet Vergisi

DİPLOMATİK İSTİSNALAR,

     - Diplomat Muaflığında Gelir Vergisi İstisnası
    -  Diplomatik Temsilcilik ve Konsolukluklara Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde KDV İstisnası 
    -  Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde KDV İstisnası
    - Yabancı Devletlerin Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluk Mensupları ile Uluslararası Kuruluş Mensuplarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde KDV İstisnası

Döviz Alım/Satımında Belge Düzeni

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası

Döviz Kazandırıcı işlemler ile İhracat,Transit Ticaret ve İhracat Sayılan Teslimlerde Vergi ve Harç İstisnası

 

 

         

 K.İhsaniyeMah.Hazım Uluşahin İş Merkezi B Blok Kat:4/410 Selçuklu/KONYA

Tüm Hakları Saklıdır

bilgi@vergisozluk.com
Yasal uyarı