Anasayfa   

İletişim

vergisozluk.com

MEVLÜT FİKİRLİ

   
   

   

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir / Bağımsız Denetçi

   
           
 

A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z

 

 

E-BEYAANNAME

       - E-Beyanname

       - E-Beyanname(Düzeltme Beyannamesi)

       - E-Beyanname Uygulaması (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Mükelleflerinde) 

       - E-Beyanname Uygulaması (Gayrimenkul Sermayeİratlarında) 

       - E-Beyanname(Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin)

       - E Beyanname (İşletme Defteri Tutan Mükelleflerin Beyannamelerini Meslek Odalarınca Gönderilmesi)

       - E-Beyanname(Tam Tasdik Sözleşmesi Düzenleyen Mükelleflerde) 

       - E - Beyanname (Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birliklerinde)

       - E- Beyanname ( Taşıtlara Ait 2A Numaralı ÖTV Beyannamesi )

       - E Beyanname ( Gayri Menkul Sermaye İradı )

       - E Beyanname ( Hazır Beyan Sistemi)

E-Kesin Mizan Bildirimi

E-Mükellef Bilgileri Bildirimi

E-Fatura

Engellilerin Kullanımına Mahsus Araç ve Gereçlerin  Tesliminde KDV İstisnası

Elektronik Defter

Elektronik Defter ve Fatura Kullanma Zorunluluğu

Elektronik Ortamlar Üzerinden Yapılan Satışlarda Esnaf Muaflığı

Elektrik Enerjisi (İhtiyaç Fazlası) Satışında Esnaf Muaflığı

E-Arşiv - E-Fatura Uygulaması

E-Ticarette Bilgi Verme Zorunluluğu (BTRANS)

Elektronik Bilet ve Yolcu Listesi

E-Bilet ( Havayolu  ile YolcuTaşımacılığı),

E-Bilet (Sosyal ve Benzeri Etkinlik ile Spor Müsabakalarında)

Elektronik Tebligat

Elektrik ve Doğalgaz Abone ve Tüketim Bilgileri

Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi ile Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazançlarda İndirim

Emlak Vergi Değeri

Eczanelerin Kamu Kuruluşlarına Düzenledikleri Faturalarda Süre

Eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası

Eğitim ve Sağlık Harcamalarının Gelir Vergisi Matrahının Tespitinde İndirimi

Eğitim ve Öğretim Tesislerine İlişkin Projelerde KDV

Emisyon Primi İstisnası

ENFLASYON MUHASEBESİ

      - Enflasyon Muhasebesi

      - Enflasyon Muhasebesi (2003 Yılı bilançosunun Düzeltilmesi)

      - Enflasyon Muhasebesi(2004 ve Sonraki Bilançoların Düzeltilmesi)

ENVANTER

Envanter Çıkarmak

Envanter Büyük Mağaza ve Eczanelerde

Envantere Alınması (Bina ve Arazinin)

Esnaf Muaflığı

      - Kapı kapı dolaşmak suretiyle hurda toplayanların vergi muafiyeti

      - İnternet ve Benzeri Elektronik Ortamlar Üzerinden Yapılan Satışlarda Esnaf Muaflığı

 

 

 K.İhsaniyeMah.Hazım Uluşahin İş Merkezi B Blok Kat:4/410 Selçuklu/KONYA

Tüm Hakları Saklıdır

bilgi@vergisozluk.com
Yasal uyarı