Anasayfa   

İletişim

vergisozluk.com

MEVLÜT FİKİRLİ

   
   

   

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir / Bağımsız Denetçi

   
           
 

A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z

 

 

GAYRİMENKUL SATIŞLARI

       - Gayrimenkul Satışında İstisna(Kurum Aktifine Kayıtlı)

       - Gayrimenkul Satışlarında KDV İstisnası

       - Gayrimunkul Satışında İstina(Gelir Vergisine Göre)

Gayrimenkul Semaye İradı

Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Ortaklıklarının Kazançlarında Kurumlar Vergisi İstisnası

Gazete ile Dergi ve Benzeri Periyodik Yayınlarda KDV

Geçici Vergi

Geçici vergi (KVK'naGöre)

Geçici Vergi(Özel Hesap Dönemi Tayin Edilenlerde)

Geçici Vergilerin Mahsup ve İadesinde Esaslar

Genç Girişimlerde Kazanç İstisnası

Gelir Vergisi İstisnası ( Yardım ve Tazminatlarda)

Gelir Vergisi İstisnası (İlk Mükellefiyette)

Gelir Vergisinde Gelirin Toplanması ve Beyan

Gelir Vergisinde İndirilecek Giderler

Gelir Vergisinde İndirim (Vergi ile uyumlu mükelleflere)

Gelir Vergisi Stopaj Teşviki ( İşsizlik Kanunu Kapsamında İşe Alınanlarda)

Gelir Vergisi Teşviki (İşsizlik Kanunu Geçici 19 ve 20. Maddeleri Kanun İşe Alınanlarda)

Gemilerin İşletilmesinden ve Devrinden Elde Edilen Kazançlarda İstisna

Genel Bütçeli İadelerin KDV Mükellefiyeti

Geri Kazanım Katılım Payı (Poşet) Beyannamesi

Gerçek Kullanıcı Bildirimi

Gıda Bankacılığı yoluyla Bağışlar

Gider Karşılıklarında İstisna

Girişim Sermayesi Fonu

Götürü Gider Uygulaması (Ticari kazancın tespitinde)

Götürü veya Telafi Edici Usulde Vergiye Tabi Mükelleflerden Gerçek Usulde Vergilendirmeye Geçenlerde KDV

Gübreler ve Gübre Üreticilerine Bu Ürünlerin İçeriğinde Bulunan Hammaddelerin Teslimi

Gümrük İdarelerince Alınan KDV Düzeltme İşlemleri

Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılacak Teslimler ve Bu Mağazaların Teslimleri

Gümrüklü Alanlarda Yapılan Hizmetlerde KDV

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik belge Yönetimi Sistemi

 

 

 K.İhsaniyeMah.Hazım Uluşahin İş Merkezi B Blok Kat:4/410 Selçuklu/KONYA

Tüm Hakları Saklıdır

bilgi@vergisozluk.com
Yasal uyarı