Anasayfa   

İletişim

vergisozluk.com

MEVLÜT FİKİRLİ

   
   

   

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir / Bağımsız Denetçi

   
           
 

A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z

 

 

İade Edilen Mallarda ve İşlemlerde KDV

İade Edilen,Başka Bir Mal İle Değiştirilen,Parası İade Edilen, Değer Kaybının Bedelden İndirilmesinde KDV

İade İşlemlerinde Nakden ve Mahsuben İade Talepleri

İHRACAT İSTİSNASI

  Mal İhracatı

İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi Halinde KDV

İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılmak Üzere Yurt Dışındaki Müşteriler Tarafından İmal Ettirilen Model Kalıplar

İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLER

İhraç Malı Taşıyan Araçlara Yapılacak Motorin Teslimlerinde KDV İstisnası

İkametgahı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye'de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemlerde KDV

İkinci El Araç ve Taşınmaz Ticaretinde KDV

İktisadi İşletmelere Dahil Olmayan Gayrimenkullerin Kiralanması

İktisadi İşletmeler ( Dernek ve Vakıflara Ait)

İlaç Mümessilleri Tarafından Taşınan Promosyon Ürünleri ile Numune İlaçlarda Sevk İrsaliyesi

İmalat Defteri

İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri

İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Tesliminde KDV İstisnası

İmha Edilmesi Gereken Mallarda Değerleme

İNDİRİLECEK GİDERLER

       - İndirilecek Giderler (Gelir Vergisi Kanunu'na  GÖRE)

       - İndirilecek Giderler (Kurumlar VergişiKanunu'na  GÖRE)

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLER (119 Seri No'lu KDV Genel Tebliğ Kapsamında)

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLER (119 Seri No'lu KDV Genel Tebliğ Yayımından Önceki Düzenlemeler Kapsamında)

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERE AİT İADELER İÇİN YILLAR İTİBARİYLE ALT LİMİTLER

İndirimli Kurumlar Vergisi

İndirimli Kurumlar Vergisi (KOBİ Birleşmelerinde)

İnşaat taahhüt işleri(İstisna veya indirimli oran kapsamına giren)

İnşaat Taahhüt İşleri(Sosyal Güvenlik Kuruluşları ve Belediyelere Yapılan)

İnşaat ve Onarma İşlerinde İşin Bitimi

İnşaat İşleri ( Arsa Karşılığı Yapılan )

İnteraktif Vergi Dairesi Sistemi

İskonto Uygulaması

İstisna Edilen Kazançlara İlişkin Gider ve Zararların Kurum Kazancından İndirilemeyeceği

İstisna ( Türkiye'de Kurulu Fonlar ile Yatırım Ortaklıklarının kazançlarına İlişkin )

İstisnalar ( Diğer vergi Kanunlarda yer alan)

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Kanunu

İSMEP Kapsamında İstanbul Proje Koordinasyon Birimine Yapılacak Teslime ve Hizmetler

İşe Başlamada Bildirim

İşi Bırakma Bildirimi

İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia

İştirak Hisseleri Satışından İstisna

İştirak Hisseleri Satışında KDV

İştirak Hisseleri ( Bireysel Katılım Yatırımcısı)

İştirak Kazançlarında İstisna

İş Ortaklıkları

İşgücü Temininde KDV

İşverenlerce Hizmet Erbabının İşe Gidip Gelmesi İçin Sağlanan Menfaatlerce GV İstisnası

İthalat İstisnası

İthalat ve İhracat İşlemlerine Konu Mallar ile Transit Rejim Kapsamında İşlem Gören Mallar için depo Kiralamalarında KDV

İthalatta alınan Katma Değer Vergisi Beyanı

İthalatta Matrah

İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kuruluna Yapılan Yardımlar

İzaha Davet

 

         

 K.İhsaniyeMah.Hazım Uluşahin İş Merkezi B Blok Kat:4/410 Selçuklu/KONYA

Tüm Hakları Saklıdır

bilgi@vergisozluk.com
Yasal uyarı