Anasayfa   

İletişim

vergisozluk.com

MEVLÜT FİKİRLİ

   
   

   

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir / Bağımsız Denetçi

   
           
 

A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z

 

 

    Kamuya Yararlı Dernekler

    Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde Tevkifat Uygulaması

   Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde KDV Oranı

   Kanun Yolundan Vazgeçme

    Kapıdan Yapılan Satışlar

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

 Katma Değer Vergisinin Konusu

 KDV Konusunu Teşkil Eden İşlemlerde Özellik Arz Eden Hususlar

             Kap ve Ambalaj Maddelerinin Vergilendirilmesi

             Kamu Kurum ve Kuruluşları.Dernek ve Vakıflar ile Mesleki Kuruluşların Vergilendirilmesi

             KDV (Nakil Vasıtaların Satışı)

             KDV (Kullanılmış Motorlu Araçlarda )

             KDV (Arsa Karşılığı İnşaat İşleri)

             KDV ( Promosyon Ürünleri, Numune ve Eşantiyonlarda)

             KDV (Profesyonel Futbol Faaliyetleri)

            KDV (Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı)

            KDV (İlaç Bedelleri)

 Katma Değer Vergisinde Teslim ve Hizmet ile Teslim ve Hizmet Sayılan Haller

Katma Değer Vergisi'nde Mükellef ve Vergi Sorumlusu

Katma Değer Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay

Katma Değer Matrahı

Katma Değer Kanununda Emsal Bedel ve Ücret

Katma Değer Vergisinde Vergilendirme

Katma Değer Vergisi Beyanı

KDV Beyanı (Ödemesi Kredi Kartı İle Yapılan Teslim ve Hizmet Bedellerinin)

Katma Değer Vergisi Tarh ve Ödenmesi

KDV Gösterilmesi ve İndirimi

KDV Kısmî Vergi İndirimi

KDV (İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi)

Karşılıklı Anlaşma Usulü

Katma Değer Vergisi Nispeti İndirilen Teslime ve Hizmetlerde Mahsup ve İadesi

Katma Değer Vergisinde Müteselsil Sorumluluk

Kat Karşılığı Arsa Teslimlerinde KDV Uygulaması

KDV İSTİSNASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

 - KDV İstisnadan Vazgeçme ve İstisna Sınırı
 - KDV Tabi Olmayan veya İstisna Edilmiş İşlemlerde İndirim

KDV İADESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER (Genel Uygulama Tebliğe İlişkin Düzenlemeler)

 - KDV İade ve Mahsup İşlemlerinde Esaslar
- KDV İade Uygulaması (518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle İlan Edilen Mücbir Sebep Döneminde)
 - KDV İadesi Proje Uygulaması Getirilen İşler
 - KDV İadesi İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS)
 - KDV İadesi Hızlandırılmış İade Sistemi (HİS)
 - KDV İadesinde Diğer Hususlar
 - KDV İadesi (İmalatçılardan İhraç Kayıtlı Olarak Temin Ettiği Malları İhraç Eden İhracatçılar)
 - KDV İadesinde Özel Esaslar
 - KDV İade Taleplerinin Elektronik Ortama Alınması Hakkında
 - KDV İadesi Talep Dilekçeleri
 - KDV İade Mahsubu (Sosyal Güvenlik Prim Borçlarına)
 - KDV İadesi Alacagının Geçici Vergiye Mahsubu

KDV İADESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER (Genel Uygulama Tebliğ Yürürlüğünden Önceki Düzenlemeler)

KDV Uygulaması ( İmalat Artıklarının Tesliminde )

KDV (Fazla ve Yersiz Ödenen Verginin İadesi)

KDV ( Sınır Ticareti Yoluyla İthal Edilen Malların Satışında)

KDV Uygulması (İcra Yolula Yapılan Satışlarda)

KDV Uygulaması ( Külçe Gümüş ve Gümüşten Mamül Eşya Teslimleri )

KDV Tevkifat Uygulaması

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

       - Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler(Ticari Kazança GÖRE)

       - Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler(Kurumlar Vergisine GÖRE)

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerde KDV İndirimi

Kâr Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel Hadler

Kar Paylarının Vergilendirilmesi ve Beyanı

Kar Paylarında Vergi Kesintisi

Kar Dağıtımı (Avans Olarak Dağıtılan)

Kayıt Saklama

Kesin Mizan

KDV (Yemek Çeki,Kuponu ve Kartlarının Kullanıldığı Yemek Hizmetlerinde Organizatör Firmaların Hizmetlerinde)

Kıdem Tazminatlarında, Karşılıklı Sonlandırma ve İkale Sözleşmemeleri Kapsamında Ödenen Tazminatlarda Gelir Vergisi İstisnası

Kıymetli Maden (Altın,Gümüş ve Platin ) ile İlgili Arama, İşletme, Zenginleştirme Faaliyetlerine İlişkin KDV İstisna

Kıymetli Maden Alım/Satımında Belge Düzeni

Kıymetli Maden,Taş ve Evrakların Teslimlerinde KDV

Kıymeti Düşen Mallarda Değerleme

Kızılay Derneğine Ait İktisadi İşletmelerde Kurumlar Vergisi

Kızılay Derneğine ve Dernekçe Yapılan Teslim ve Hizmetlerde KDV

Kiralama İşlemlerine İlişkin Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu

Kiralama İşlemlerinde KDV

Kira Sertifikası İhracı Amacıyla Her Türlü Varlık ve Hakların Satışından Doğan Kazançlarda Kurumlar vergisi İstisnası

KOBİ Birleşmelerinde İndirimli Kurumlar Vergisi

Kollektif Ortaklıklarda Vergilendirme

Konaklama Vergisi

Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı

Kontrol Edilen Yabancı Kurumlara Yapılan Ödemelerin Gelir Vergisinden Mahsubu

Konut Tedariki (HizmetErbabına)

Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde KDV

Konut Teslimleri ve Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Teslimlerinde KDV

Konut Yapı Kooperatiflerinin Arsa(Kat) Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV

Kooperatiflerde Vergilendirme ve Beyan

KOSGEB'in geri dönüşümsüz olarak sağladığı desteklerde KDV

Konaklama Hizmetlerinde KDV

Konkordato müessesesinin şüpheli alacak karşılığı uygulaması karşısındaki durumu

Kontör Satışlarında Belge Düzeni

Kredi Sağlayan Kurumlarda (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere) KDV Muafiyeti

Kredi Sağlayan Kurumlarda (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere)Vergi Muafiyeti

Kredi Teminatı Sağlamak Üzere Kurulmuş Olan Kurumlarca 193 Sayılı Kanunun Geçici 67 nci Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlerde Tevkifat Uygulaması

Kreş ve Gündüz bakımevi Yardımında GV İstisnası

Kullanışmış Araçlarda KDV Uygulaması

Kur Farklarında KDV

Kur Farkları(Yurt İçi Teslimler ile İhraç Kayıtlı Teslimlerde Aleyhe Oluşan)

Kurumlar Vergisi Kanununda Verginin Konusu ve Mükellefiyet

Kurum Kazancı

Kurum Kazancında Beyan

Kurumlar Vergisi

Kurumlar Vergisinde İndirim (Vergi ile uyumlu mükelleflere)

Kurum Kazançlarından İndirilecek Giderler

Kurumlar Vergisi Kanununda İstisnalar

Kurumlar Vergisi Açısından Diğer Kanunlardaki İstisnalar

Kurum Aktifinde Yer Alan Taşınmazları, İştirak Hisseleri,Kurucu Senetleri ile Rüçhan Haklarının Satışlarında İstisna

Kurumlar Vergisinden Muaf Kurum ve Kuruluşlar

Kurumlar Vergisinde Şarta Bağlı Muafiyetlerin Kaybedilmesi

Kurumlar Vergisi Kanunu (5422 SAYILI) Hükümlerinin Uygulamasına İlişkin

Kuyum Satışlarında (Kuyumculuk, Sarraflık ve Mücevheratçılık Faaliyetinde Bulunanlarda) Fatura Düzenleme Mecburiyeti

Kuzey Atlantik Andlaşması Gereğince Türkiye'de Yapılacak İnşa ve Tesis İşlemleri

Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamında Yapılacak Harcama ve Bağışlar (Gelir Vergisi Açısından)

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamında Yapılacak Harcama ve Bağışlar( Kurumlar Vergisi Açısından)

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamında Yapılacak Teslimlerde KDV 

Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Genel Tebliğ

Külçe Metal Teslimlerinde KDV

 

 

 K.İhsaniyeMah.Hazım Uluşahin İş Merkezi B Blok Kat:4/410 Selçuklu/KONYA

Tüm Hakları Saklıdır

bilgi@vergisozluk.com
Yasal uyarı