Anasayfa   

İletişim

vergisozluk.com

MEVLÜT FİKİRLİ

   
   

   

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir / Bağımsız Denetçi

   
           
 

A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z

 

 

Mahsup Talebinden Vazgeçilerek Nakden İade İstenilmesi

Menkul Kıymet İradı Sayılmayan Haller

Menkul Kıymet Sermaye İradlarında Giderler

Menkul Kıymetlerin İtibarî Değerlerinin Altında İhracından Doğan Zararlar

Menkul sermaye iradı ve Tevkifat

Menkul sermaye iratlarında İstisna

Menkul Sermaye İratlarının Beyanında İndirim Oranı

Menkul Sermaye İradı (Geçici 67)

Menkul Sermaye İratlarında İhtiyari Beyan

Menkul Sermaye İradı-Hisse Senetleri Kazançları (Geçici 67 Maddesine İlişkin ile İhtiyari Beyanname ile Beyan Edilecek) 

Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına Ait Kayıtlar

Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenen hisse senetlerinin vergi uygulamaları karşısındaki durumu,

Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Meslek Kuruluşlarının Kanunlarla Kendilerine Verilen Görev Gereği Hizmetlerinde KDV

Milli Piyango İdaresince Oynatılan Şans Oyunlarında Belge Düzeni

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İşletmelerde Muafiyet

Millî Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri

Motorlu Taşıtlarda Vergilemeye İlişkin

Muhafaza ve İbraz Ödevleri

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

Muhtasar Beyannamenin Verilme Zamanı

Mücbir Sebeb (Pandemi Nedeniyle Vergi Ödemelerin Ertelenmesi)

Mükellefiyete Girenlerde Değerleme 

Mükellefiyete girişte Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Değerlenmesi

Mükellefiyet (Geçmişe Yönelik)  Tesis Edilenlerde Beyannname ve Bildirime İlişkin Uygulama

Mükellef Kaydının Analiz ve Değerlendirme Sonuçlarına Bağlı Olarak Terkini

Münferit Beyanname İle Bildirilen Kazançların Ödeme Süresi

Münferit Beyannamenin Verilmesi

Müşterek Genel Giderler ve Amortismanların Dağıtılması

Müzayede Mahallinde Yapılan Satışlar

 

 

 

 K.İhsaniyeMah.Hazım Uluşahin İş Merkezi B Blok Kat:4/410 Selçuklu/KONYA

Tüm Hakları Saklıdır

bilgi@vergisozluk.com
Yasal uyarı