Anasayfa   

İletişim

vergisozluk.com

MEVLÜT FİKİRLİ

   
   

   

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir / Bağımsız Denetçi

   
           
 

A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z

 

 

Ödeme süresi(Dar Mükellefiyette Kurumlar Vergisi)

Ödeme Süresi(Kurumlar Vergisi Kanunu'na  GÖRE)

Özel Ödeme Zamanları

Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyeti

Ödeme Kaydedici Cihaz Fişlerine Dair Usul ve Esaslar

ÖKS GİB BS 'ye Kaydı, Satışı, Satış Sonrası Servis ve Benzeri İşlemler

Ödünç Verme İşlemlerinde KDV Uygulaması

Örtülü sermaye

Ötv Kanunu

Ötv Tevkifat Uygulaması (1-B 38.11 sayılı tarife pozisyonunda yer alan mallarda)

ÖTV (Araç Bildirim Formuna İlişkin)

ÖTV Kanunun 8/1 inci Maddesi Uygulaması Kapsamında Yapılacak İşlemler

ÖTV Beyannameleri ve Bildirimlerine İlişkin Düzenleme

ÖTV Uygulaması (Serbest Bölgeye ve Türkiye'de İkamet Etmeyen Yolculara Teslimlerde)

ÖTV Uygulaması ( İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimler ve Tecil-Terkin)

ÖTV Uygulaması ( Petrol Rafinerilerinde Yakıt Olarak Kullanılan Mallarda)

OTV Kanununda Mal İthalinde Teminat

Ötv Uygulaması ( Malul ve Engellilerin Araç Alımlarında )

Ötv Uygulaması(İndirimli Vergi Uygulamalarından Kaynaklanan Vergi Farklılıklarının İadesi )

Ötv Beyanı (Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi Kapsamında)

ÖTV ( Talep ve Taahhütname Verilerek İthal Edilen ve Satın Alınan Mallara İlişkin)

Ötv ( YMM Üretim Tasdik Raporlarında G.T.İ.P Numarası Tevsiki )

Özel Hesap Dönemi Tayin Olunan Mükelleflerce KDV İndirimi

Özel Matrah Şekilleri

Özel Matrah Şekilleri ( Belediyelerce Yapılan Şehir içi Yolcu Taşımacılığında)

Özel Okul ve Rehabilitasyon Merkezlerinin İşletilmesinden Elde Edilen Kazançlarda İstisna

Özel Güvenlik Hizmetlerinde Tevkifat Uygulaması

Özelleştirme kapsamına alınan iktisadi kıymetlerin   teslim ve kiralanması işlemleri

Özel Tüketim vergisi (ÖTV) Kanununu (8/1) Maddesi Kapsamında Teslim Edilen Malların ÖTV'si Üzerinden Hesaplanan KDV'nin Düzeltilmesi

         

 K.İhsaniyeMah.Hazım Uluşahin İş Merkezi B Blok Kat:4/410 Selçuklu/KONYA

Tüm Hakları Saklıdır

bilgi@vergisozluk.com
Yasal uyarı