Anasayfa   

İletişim

vergisozluk.com

MEVLÜT FİKİRLİ

   
   

   

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir / Bağımsız Denetçi

   
           
 

A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z

 

 

Yabancı Devletlerin diplomatik temsilcilik ve konsoloslukları ile yardım kurumlarına bedelsiz olarak yapacakları teslim ve hizmetlerde KDV İstisnası

Yabancı Devletlerin Diplomatik Temsilcilik ve Konsoloslukları ile Yabancı Hayır ve Yardım Organizasyonlarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde KDV İstisnası

Yabancılara Verilen Sağlık Hizmetlerinde KDV İstisnası

Yabancı Bayraklı Gemilere Yapılan Hizmetler

Yabancı Nakliyat Kurumlarının Hasılat Defteri

Yabancı Parası İle Ödenen Faiz ve Temettüler

Yabancı ulaştırma kurumlarında kurum kazancının tespiti

Yabancı Ülkelerde Bulunan Sosyal Güvenlik Kurumları Tarafından Ödemeler

Yabancı Sinema Yapımcılarına Tanınan KDV İstisnası

Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edinimi 

Yabancı Fon Kazançlarının Vergilendirilmesi

Yanlış Kayıtların Düzeltilmesi

Yapı Denetim Hizmetlerinde Tevkifat Uygulaması

Yapı Kooperatiflerinin Kurumlar Vergisi Muafiyeti

Yapım İşleri ile Bu İşlere İlişkin Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinde Tevkifat

Yapım İşlerinde ve Diğer Hizmetlerde Tevkifat Uygulaması

Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde katma değer vergisi

Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Bazı Yatırım ve Hizmetler ile Bazı Kanun ve Kararnamelere Göre Kiralama Karşılığı Yapılan Projelerde KDV

Yardımlar(Hizmet Erbabına Yapılan)

Yargı kararlarına göre tahsil edilen kira ve faiz gelirlerinin vergilendirilmesi 

YATIRIM İNDİRİMİ

      - Yatırım İndirimi

      - Yatırım İndirimi-Geçici Madde 69

      -Yatırım İndirimi- GV 19.Madde-61.Geç.Madde

      - Yatırım İndirimi Uygulaması(Serbest Bölgelerde)

      - Yatırım İndirimi İstisnasında İhtizari Kayıtla Geçici Vergi Beyanı

      - Yatırım indiriminden( Geçici 69 Göre) yararlanacak mükelleflere ilişkin gelir vergisi hesaplaması

 YATIRIM TEŞVİK BELGESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

     - Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Makina ve Teçhizat Teslimleri ile Yazılım ve Gayri Maddi Hak Satış ve Kiralamalarında KDV Uygulaması

       -Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine-Teçhizat Teslimlerinin Finansal Kiralama Yoluyla Yapılması Halinde  KDV Uygulaması

      -Yatırım Teşvik Belgeli Büyük ve Stratejik Yatırımlarda KDV İadesi

      - Teşvik Belgeli Yatırımlarda (Geçici 80.Maddeye Göre) Gelir Vergisi Stopaj Teşviki

5084-Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Yatırımlarda Devlet Yardımları

Yatırımlarda Devlet Yardımları (Karar 2012/3305)

Yatırımlarda Devlet Yardımlarında SSK Prim Teşviki

Yem Teslimlerinde KDV İstisnası

Yevmiye Defteri

Yemek Hizmeti Verilen İşyerlerinde Belge Düzeni

Yemek Bedellerinde Lokanta ve Restoranlarda Verilen Hizmetlerde Belge Düzeni ( Özel Kartlar ve Yemek Çekleri Kullanılmak Suretiyle)

Yemek Servisi  ve Organizasyon Hizmetlerinde KDV

Yeniden Değerleme (Geçici Madde 31)

Yiyecek ve İçecek Sunulan Yerlerde KDV

Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşleri

Yurtiçinde Kesilen Vergilerin Mahsubu

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

     - Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Kurumlar Vergisinden Mahsubu

     - Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Gelir Vergisinden Mahsubu

Yurt İçinde,Yurt Dışında Ödenen Vergiler ve Geçici Verginin Mahsup Sırası

Yurtdışı Kazançlarda  İstisnası

Yurtdışından Temin Edilen Kredilerin KDV Karşısındaki Durumu

Yurtdışına Düzenlenen Turlarda KDV Uygulaması

Yurt Dışından Sağlanan Hizmetler

Yurt Dışından Temin Edilen Belgelerle İlgili İşlemler

Yurtdışından Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna Uygulaması

Yurtdışındaki Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması (Geçici Madde 85)

Yurtdışındaki Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması (Geçici Madde 90)

Yurtdışındaki Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması (Geçici Madde 93)

Yurt Dışına Hizmet Veren İşletmelerde Gelir Vergisi İndirimi

Yurtdışında Yapılan İnşaat,Onarma,Montaj İşleri ile Teknik Hizmetlerden Sağlanan Kazanç İstisnası

Yurtdışı Şube Kazançlarında İstisna

Yurt Dışından Getirilerek Sermaye Olarak Konulan Yabancı Paralarda Değerleme

 

         

 K.İhsaniyeMah.Hazım Uluşahin İş Merkezi B Blok Kat:4/410 Selçuklu/KONYA

Tüm Hakları Saklıdır

bilgi@vergisozluk.com
Yasal uyarı