Anasayfa   

İletişim

vergisozluk.com

MEVLÜT FİKİRLİ

   
   

   

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir / Bağımsız Denetçi

   
           
 

A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z

 

 

                                                                                                                                                                   

 

GERİ KAZANIM KATKI PAYI

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TEVKİFAT

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi

ELEKTRONİK TEBLİĞAT

B FORMLARI

 

 

 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 40) 18-Ocak  - 2022
 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 318) 12-Ocak  - 2022
 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti 02-Ocak  - 2022
 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5046) 31-Aralık  - 2021
 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesinin Uygulama Süresi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5047) 31-Aralık  - 2021
  7346 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 25-Aralık  - 2021
 7349 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 25-Aralık  - 2021
 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4970) 25-Aralık  - 2021
 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile Aynı Kanunun 30 uncu Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4936) 22-Aralık  - 2021
 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4937) 22 -Aralık  - 2021
 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4938) 22 -Aralık  - 2021
 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9) 21 -Aralık  - 2021
 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 38) 21 -Aralık  - 2021
 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 39) 21 -Aralık  - 2021
 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53) 21 -Aralık  - 2021
 Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 54) 21 -Aralık  - 2021
 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 66) 21 -Aralık  - 2021
 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 89) 21 -Aralık  - 2021
 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 90) 21 -Aralık  - 2021
 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 317) 21 -Aralık  - 2021
 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 534) 21 -Aralık  - 2021     
 

PRATİK BİLGİLER

Güncel KDV Oranları
Faydalı Ömre Göre Amortisman
Gümrük Tarife Cetveli
Maktu Had ve Tutarlar
Vergi Takvimi
Muktezalar
 

SMMM Ücret Tarifesi

 

 
 
 

 

 K.İhsaniyeMah.Hazım Uluşahin İş Merkezi B Blok Kat:4/410 Selçuklu/KONYA

Tüm Hakları Saklıdır

bilgi@vergisozluk.com
Yasal uyarı