Anasayfa   

İletişim

vergisozluk.com

MEVLÜT FİKİRLİ

   
   

   

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir / Bağımsız Denetçi

   
           
 

A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z

 

 

Makdu Had ve Tutarlar

 

 -   Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarlar

 -   Gayrimenkuller Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı

 -   Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan  Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin  İstisna Tutarı

 -   Hizmet erbabının Toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri

-   Engellilik İndirim Tutarı

 Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar

-   Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları

-   Basit Usule Tabi Kazançlarda Gelir Vergisi Kazanç İstisnası

-   Değer Artış Kazançlarında İstisna

-   Arızi Kazançlarda İstisna Haddi

-   Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı

-   Gelir Vergisine Tabi Gelirlerde Esas Tarife

-   Kâr Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel Hadler

-   Birinci Sınıf Defter Tutma Haddi

-   Fatura Kullanma Mecburiyeti

-   Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemalıklar

-   Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel

-   Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

-   Dönem Sonu Değerleme Döviz Kurları

-   Yapı Yaklaşık Birim Maliyet Listesi

-   Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları

-   Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonunun Yetki Sınırı

 Damga Vergisi

-   Damga Vergisinde Üst Sınır

VUK Yer Alan Cezalar

Asgari Ücret

Emlak Vergisi Değerleri

Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı

Binek Otomobillerde Gider Kısıtlaması

 

 

 

 

 

 

 K.İhsaniyeMah.Hazım Uluşahin İş Merkezi B Blok Kat:4/410 Selçuklu/KONYA

Tüm Hakları Saklıdır

bilgi@vergisozluk.com
Yasal uyarı